Nevelőtestület

Nevelőtestület

Vas János

igazgató, tanár,

Takó Andrásné

igazgatóhelyettes, tanár, magyar – történelem

Matalinné Ungvári Ágnes

igazgatóhelyettes, tanító,


 

Ásványi Márta

tanító, német nyelv, diákönkormányzat-segítő

Baksa Tiborné

tanító, diákönkormányzat-segítő

Balla Erika

tanító, informatika

Bodnárné Kozarich Edit

tanító, napközis nevelő

Borgya-Réfi Ildikó

táncpedagógus

Bordáné Csököly Éva

tanár, fizika – matematika

Borics Zoltánné

tanító, napközis nevelő, református hittanoktató

Brisendinené Varga Tünde

evangélikus hittanoktató

Cseh Borbála

tanár, életvitel

Csonka Tünde

német nemzetiségi tanító, német nyelvi mestertanár, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Deli-Borsos Melinda

tanító

Dér Enikő

tanító, napközis nevelő

Egresiné Szilaj Magdolna

tanító, német nyelv, napközis nevelő

Farkas Éva

tanító

Fehér Csaba

tanár, testnevelés

Fehérné Varga Viktória

tanár, magyar-történelem

Gaál Istvánné

tanító, munkaközösség-vezető

Germányiné Tündik Erika

tanár, magyar, könyvtáros

Hajas Istvánné

tanító, drámapedagógus

Horváth Zoltánné

tanár, matematika – kémia, munkaközösség-vezető

Hubert Zoltánné

tanító

Izsák Anita

tanító, napközis nevelő

Jenei-Istvánfi Krisztina

tanár, angol nyelv

Jónás-Tamasóczki Dóra

tanító, német nyelv

Dr. Kelemenné Pap Éva

földrajz-református vallástanár és tanító

Kenéz Ágnes

tanár, magyar – német nyelv

Kis Erzsébet

tanító, magyar

Kissné Hunyadi Ágnes

tanító, fejlesztő pedagógus, munkaközösség-vezető

Lukácsiné Bíró Márta Bernadett

tanító

Mákos Annamária

tanár, matematika – informatika

Matalinné Ungvári Ágnes

tanító, gyermekvédelmi felelős

Mészárosné Bubori Melinda

tanító, katolikus hittanoktató

Mihók Anikó

tanár, katolikus hittanoktató

Monori Ildikó

tanító

Némedi Zoltán

tanár, testnevelés, munkaközösség-vezető

Ócsainé Velisek Gabriella

iskolapszichológus

Pálinkás László

tanár, matematika

Patály Edit

tanító

Péterné Kiss Kalmár Ibolya

tanár, ének-zene, szolfézs

Petró Gabriella

tanár, történelem, munkaközösség-vezető

Pintér Péter

tanár, angol nyelv, tanító – református hittanoktató

Pintér Péterné

tanító, református hittanoktató, tanár, ének, egyházi ének

Podráczkyné Kiss Edit

tanító

Szalai Anett

tanító, református hittanoktató, óvónő

Szuda Jánosné

tanító, napközis nevelő

Tóth Istvánné Koltai Györgyi

tanító, fejlesztő pedagógus, óvónő

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia – testnevelés, gyógytestnevelő

Tóthné Gutpintér Anikó

gyógypedagógus

Törökné Veres Mária

tanító, drámapedagógus

Turbucz Erzsébet

református vallástanár

Túri Andrea

tanár, matematika – informatika, munkaközösség-vezető

Varga Flórián

tanár, földrajz – rajz, munkaközösség-vezető

Varga Zsoltné

tanító, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Vasné Arany Katalin

tanító, német nyelv, egyházi ének, református hittanoktató