2021. 03 17. workshop

2021. 03 17. workshop

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

IDŐPONT:

2021. március 17. (szerda) 13.30

HELYSZÍN:

Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.

TÁRGY:

workshop

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

Cél: A szakmai délután alkalmával órarészletek, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök kerültek bemutatásra. Ez az esemény a szemléletformáló kampány szerves része. E rendezvény célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, bevont pedagógusok, intézményvezetők

A szakmai délután leírása, értékelése, tapasztalatok: A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra. 

A rendezvény elején Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató köszöntötte a résztvevőket.

Áldás, Békesség!

Tisztelt Igazgató Urak! Kedves Pedagógustársaim! A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nevelőtestülete és diákközössége nevében szeretettel köszöntöm a Digitális környezet a köznevelésben, Egyenlő eséllyel a digitális környezetben elnevezésű projekt tagjait! A 118 éves épületünk történelmi jelentőségű, teljes energetikai felújítás után, szeretettel várja a digitális térben, a bemutató óráinkra a tisztelt Szolgatársakat. Intézményünk sajátos helyzetéből fakadóan november 11. óta személyes jelenléttel a 7-8. osztályt tanul, a 9-12. évfolyam óráit online tartjuk, felkészültebben, szervezettebben, új digitális tartalmak, módszerek felhasználásával, a tavalyihoz képest!

Bízom benne, hogy a konzorcium egyetlen középiskolájaként jó példával szolgálnak kiváló kollégáim a szakértelmükkel, emberként és pedagógusként.

Kívánok minden résztvevőnek jó egészséget, türelmet és alázatot a mindennapokhoz, a ma délutánhoz pedig inspiráló pillanatokat, hasznos ismeretszerzést!

 

Áldás, Békesség Sámuel igeversével:

„Mindeddig megsegített minket az Úr! (1Sám 7,12)

 

Ezt követően előadást hallhattunk: Egy pályázat hatásai: lehetőség vagy feladat? – Szalay Sándor- minőségbiztosítási szaktanácsadó úr, DPMK munkatársa előadásában. Az értékes előadás újabb lehetőségeket mutatott be a digitális módszertan és digitális eszközök alkalmazásához.

A 2. előadás témája: Tanulási motivációs metódusok- Tremmer Bernadett szakértő, intézményvezető prezentálásában. Tartalmas előadásában kifejtette a generációra jellemző sajátosságokat. Kiemelte a digitális környezet hatását a mindennapjaikra. Ötleteket ajánlott a személyes és digitális kapcsolat közötti aranyközépút megtalálására.

A kávészünet lehetőséget biztosított a felfrissülésre, a résztvevők spontán beszélgetésére.

A bemutató órákon Cselóczkiné Tóth Erika és Subáné Kis Anna szakmai megvalósító pedagógusok demonstrálták az újonnan alkalmazott digitális módszertant, a digitális eszközök tanórai alkalmazását. A bemutató órák anyaga: Digitális történetmesélés – Arany balladák, illetve Görög mitológia, a görög istenek. Tanítási órájukban változatosan jelent meg a digitális kompetenciafejlesztés. Egyrészt a pedagógusok digitális feladatkészítő tevékenységéről kaptunk képet, másrészt a tanulók tanulási folyamatba illeszkedően a projekt által beszerzett eszközökkel dolgoztak. A prezentációk tartalmasan mutatták be az alkalmazott programcsomag elméleti és gyakorlati összefonódását. Életszerű, kreatív betekintést kaptunk az Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményében folyó magas szakmai színvonalú oktató-nevelő munkába.

Összességében: A workshop rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltását. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A beszerzésre került eszközök funkcionálisan, napi szinten jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.