KEHOP-5.2.13-19-2019-00003

KEHOP-5.2.13-19-2019-00003

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda „B” épület energetikai korszerűsítése


Kedvezményezett neve: Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00003
Projekt címe: Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda „B” épület energetikai korszerűsítése
Megvalósítás helyszíne: 2700 Cegléd, Iskola utca 2. (hrsz: 29)
Szerződött támogatás összege: 79 430 843 Ft
Támogatás mértéke: 58.901132 %
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.05.18.
Projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2022.04.30.

A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei:
A Cegléd – Nagytemplomi Református Egyházközség által fenntartott Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda célja a fejlesztéssel a fenntartásában és üzemeltetésében álló, jelenleg korszerűtlen épületszerkezetekkel jellemezhető, ugyanakkor közfeladatot ellátó oktatási-nevelési intézmény, az iskola B épületének energetikai felújítása; ennek keretében a beruházás megfelelő előkészítése és megvalósítása.

Az energetikai korszerűsítéssel az iskola védettség alatt nem álló B épülete kerülhet megújításra. A létesítmény címe: 2700 Cegléd, Iskola u. 2. (hrsz: 29). Az épület a település központjában, 100%-ban a három ceglédi egyházközségi tulajdonban álló ingatlanon. A pályázó intézmény használati megállapodással rendelkezik az ingatlanra. Az utcatengellyel párhuzamos, földszintes, alápincézetlen, kontytetős hosszanti épülettömeg a 19.század második felében épült. Az udvar felé végigfutó tornácot a két háború közt beépítették, a délnyugati irányban három helyiséget építettek hozzá. 2008-ban a korábbi bővítés két irányból vizesblokkokat és öltözőket kapott. Az így kiegészített udvar felőli tömeget 6 cm EPS hőszigeteléssel burkolták és egy új félnyeregtetővel fedték le. A bővítés során megtörtént az épület akadálymentesítése, akadálymentes bejáratot (rámpa korláttal) bejáratot, valamint akadálymentes WC-t kapott.

A jellemző épületszerkezetek jelenleg nem felelnek meg az energiatakarékosság mai, egyre fokozódó követelményeinek: a falak felnedvesedtek, hőszigeteléssel nagyrészt nem rendelkeznek, a nyílászárók jellemzően elavultak, energiahatékonysági mutatói rosszak. Az épület energetikai besorolása jelenleg II kategóriájú, fenntartása nagy energiaveszteséggel és magas költségekkel jár az intézmény számára. A tervezett fejlesztéssel megvalósuló beruházási elemek az alábbiak:

  • Homlokzati nyílászárók cseréje,
  • Falak utólagos hőszigetelése és talajnedvesség elleni szigetelése;
  • Padló rétegrend felbontása, talajnedvesség elleni szigetelése és hőszigetelése;
  • Padlásfödém utólagos hőszigetelése;
  • Fűtési rendszer teljes korszerűsítése HMV rendszer korszerűsítéssel egybekötve;
  • 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

A tervezett fejlesztésekkel az épület energetikai besorolása CC osztályúra javul.

A megvalósítandó épület felújítása, energetikai korszerűsítése egyébiránt nem engedélyköteles tevékenység: az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2013. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. pontja alapján engedély nélkül végezhető építési tevékenységek a megvalósítandó tevékenységek. Az előkészítés során a pályázó elkészíttette a beruházás kiviteli szintű terveit, valamint eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, a feltételes vállalkozási szerződés a pályázat mellékleteként benyújtásra kerül. A megvalósításhoz szükséges önerőt az intézmény saját költségvetéséből biztosítja.

A projekt érintett közvetlen célcsoportja az iskolai tanulók és dolgozók köre, közel 1 000 fő. Közvetett célcsoport Cegléd és vonzáskörzetének teljes lakossága, közel 50 000 fő. Az energiahatékonysági korszerűsítés révén mérséklődnek az épület fenntartási költsége, valamint csökken a fajlagos energiafelhasználás, mely közvetve hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és a felhívás célkitűzéseihez is.

A projektről készült fotódokumentáció megtekintése