Zárórendezvény

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

IDŐPONT:

2021. június 23.

SZERVEZŐ:

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.

TÁRGY:

projektzáró rendezvény

 

 

  1. június 23-án 10.30 órai kezdettel a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt keretében projektzáró rendezvény valósult meg a Ceglédi Református Általános Iskola szervezésében.

A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra. 

Cél: A VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú projekt megvalósulásának összegzése.

A tevékenységbe bevont célcsoport: a konzorciumi egyházközségek lelkészei, a projektben résztvevő szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok, igazgatók, DPMK munkatársak, projektmenedzsment, külső meghívottak

A rendezvény programjának leírása:

A VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú  projekt záró rendezvényére került sor 2021.06.23-án a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, a szintén nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, valamint a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda részvételével. Először a konzorciumvezető Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora Hánka Levente köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

Az 1. előadás A digitális pedagógiai módszertani fejlesztés hatása, eredményei a közoktatásban – Szalay Sándor Zsolt – szakmai minőségbiztosítási tanácsadó prezentálásában hangzott el, aki a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft. képviseletében tisztelte meg a rendezvényt.

A 2. előadó Horváth Ádám pedagógiai igazgató, Maker’s Red Box , digitális oktatási szakértő, aki részt vett a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának kidolgozásában, meghatározó szerepet vállalt és vállal az oktatás digitális átállását támogató projektekben. Előadásának címe Digitális világunk jelene, s jövője. Szemléletformáló, értékelő, összegző előadása megerősítő, motiváló erővel bírt.

Az intézményvezetői reflexiók gondolati vonala a projekt intézményi céljainak, elvárásainak megvalósulása, a fenntarthatóságra vonatkozó célok, feladatok bemutatása volt.

Az iskolák igazgatói, akik a pályázati lehetőséggel éltek, jó döntésnek tartották, hogy:

  • elindították az intézményi digitális átállásról való gondolkodást
  • támogatták az intézményi digitális fejlesztéseket
  • támogatták az intézményi együttműködéseket
  • ösztönözték az intézményi fejlesztési tervek kidolgozását.

Vas János, Szegedi György, Dr.Szenczi Árpád igazgató urak eredményesnek értékelték a projekt megvalósulását. Megköszönték a magyar állam és az Európai Unió támogatását.

Az intézményi beszámolók fő témája az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának tapasztalatai, eredmények, sikerek volt. A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda digitális munkacsoportjának szóvivője Mákos Annamária szakmai megvalósító volt, a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda digitális munkacsoportjának prezentálói Bélteki Lajos Lászlóné és Budai Krisztina szakmai megvalósítók voltak, a szintén nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium szakmai megvalósítói közül Kálmánné Faragó Adél tanárnő volt a szóvivő, valamint a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda részéről Baráth-Szekeres Katalin szakmai megvalósító számolt be.

A VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú projekt megvalósulásának összegzését Bartáné Járó Anita szakmai vezető tette meg. Prezentációjában bemutatta, hogy a tervből miként lett valóság. A mérföldkövek teljesítése maradéktalanul megvalósult.

Köszönetnyilvánítások hangzottak el a projektben munkálkodók felé, s akik végigkísérték támogatásukkal a megvalósítást:

Németh Antal projektmenedzser

Szénai Beáta pénzügyi vezető

Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatója, Bángi-Magyar Attila és Csilléri Edit

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ – Digitális Jólét Nonprofit Kft. képviseletében Kapcsáné Németi Júlia, Sápi Anikó, Szalay Sándor Zsolt

Edu-Cate Kft. ügyvezető igazgatója, Perlai Zoltán és Nagy Károly rendezvényszervező

Nemzeti Köznevelési Portál oldal kapcsolattartója, Tárnyik Péter