Alapítvány

Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány

 

1 % Szja, NAV adószámunk: 19185590-1-13

Bankszámla számunk: K&H 1040 3129 3121 1529 0000 0000

Alapítványunk kuratóriuma, támogatja a ceglédi anya iskola, a Báthori utcai és Posta utcai óvodások, a kőröstetétleni iskolánk és óvodánk programjait. 2022-ben a felajánlott SZJA 1%-ból, 1.090.450.- forintot utalt át a NAV az alapítványunk számlájára. Valamint 15.000.-Ft-ot adományozott egy magánszemély. Köszönjük a felajánlásokat adományokat a gyermekek nevében, hiszen mi ebből tudjuk támogatni őket.
2022-ben 2.585 400.- forinttal támogatta az alapítvány iskolásaink programjait.


Szeretnénk tájékoztatni, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, költségtérítésre sem, a befolyt támogatásokat,
adományokat kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében használjuk fel.

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata 1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.


 Az alapítvány célja:

 1.  A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása,
  új eszközök beszerzésének segítése.
 2.  A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen a
  külföldi cserekapcsolatok
  kialakítása terén.
 3.  Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.
 4.  Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.
 5.  Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások
  stb.)
 6.  Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.
 7.  Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az
  emberi méltóság alapfeltételeinek megteremtése.
 8.  A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években avállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével,
  valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.

Kérjük a ceglédi és kőröstetétleni iskolába, óvodákba járó gyermekek szüleit, keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2022-ben is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is támogatni tudjuk óvodás és iskolása gyermekeink programjait.


Adószámunk: 19185590-1-13

Bankszámla számunk: K&H 1040 3129 3121 1529 0000 0000

 

Minden támogatást tisztelettel kérünk, és köszönettel elfogadunk.
Istvánfi Károly     
Kuratóriumi elnök