Alapítvány

Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány

 

1 % Szja, NAV adószámunk: 19185590-1-13
Bankszámla számunk: K&H 1040 3129 3121 1529 0000 0000

Alapítványunk kuratóriuma, támogatja a ceglédi anya iskola, a Báthori utcai és Posta utcai óvodások, a kőröstetétleni iskolánk és óvodánk programjait. 2023-ban a felajánlott SZJA 1%-ból, 2.339.189.- forintot utalt át a NAV az alapítványunk számlájára.

Köszönjük a felajánlásokat adományokat a gyermekek nevében, hiszen mi ebből tudjuk támogatni őket.

2023-ban 2.360.500.- forinttal támogatta az alapítvány, iskolásaink óvodáink programjait.
Szeretnénk tájékoztatni, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, költségtérítésre sem, a befolyt támogatásokat,
adományokat kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében használjuk fel.

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata 1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az alapítvány célja:
1. A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása, új eszközök beszerzésének segítése.

2. A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen akülföldi cserekapcsolatok kialakítása terén.

3. Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.

4. Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.

5. Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások stb.)

6. Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.

7. Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az emberi méltóság alapfeltételeinek megteremtése.

8. A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években a vállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével, valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.

Kérjük a ceglédi és kőröstetétleni iskolába, óvodákba járó gyermekek szüleit, keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2024-ben is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is támogatni tudjuk óvodás és iskolása gyermekeink programjait.

Istvánfi Károly a kuratórium elnöke