Alapítvány

Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány

1 % Szja, NAV adószámunk: 19185590-1-13

Alapítványunk kuratóriuma, támogatja a ceglédi anya iskola, a Báthori utcai és Posta utcai óvodások, a kőröstetétleni iskolánk és óvodánk programjait.

2019-ben az alapítványunk, 1.000.900.-Ft-al támogatta az óvodáink és iskoláink gyermekeit, tanulóit (hittan, erdei és nyelvi táborok, idegen nyelvi vizsgák, kirándulások, színházlátogatás, képzőművészeti kiállítások stb.).

2019-ben a felajánlott, SZJA 1%-ból, 910.190.- forintot utalt át a NAV az alapítványunk számlájára.

A református est költségeire pályázat útján,1.033.334.-Ft-ot nyertünk el és használtunk fel.(színházbérlés, díszletek, egyéb kellékek)

Köszönjük a felajánlásokat a gyermekek nevében, hiszen mi ebből tudjuk támogatni őket.

Iskolánk négyévente református estet rendez a Ceglédi Művelődési Központ színháztermében, ahol tanulóink mutatják be sokrétű tudásukat, felkészültségüket.

Pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz és 1.033.334.-Ft összeget nyertünk el, ennek nagy részét a 2019-évi est kiadásainak fedezésére kaptuk.

Szeretnénk elmondani, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, költségtérítésre sem, a befolyt pénzeket kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében használjuk fel.

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata 1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

 Az alapítvány célja:

 1.  A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása, új eszközök beszerzésének segítése.
 2.  A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen a külföldi cserekapcsolatok
  kialakítása terén.
 3.  Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.
 4.  Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.
 5.  Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások stb.)
 6.  Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.
 7.  Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az emberi méltóság
  alapfeltételeinek megteremtése.
 8.  A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években a vállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével, valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.

Kérjük a ceglédi és kőröstetétleni iskolába, óvodákba járó gyermekek szüleit, keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2020-ban is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is támogatni tudjuk óvodás és iskolása gyermekeink programjait.

Adószámunk: 19185590-1-13

 

Minden támogatást tisztelettel kérünk, és köszönettel elfogadunk.

Istvánfi Károly     

Kuratóriumi elnök