2020. november 11. workshop

2020. november 11. workshop

Szakmai beszámoló

A programot azonosító adatok

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

IDŐPONT:

2020. november 11.

SZERVEZŐ:

Arany János Református Általános Iskola

2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.

TÁRGY:

workshop

 

  1. november 11-én 13.30 órai kezdettel a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt keretében workshop rendezvény valósult meg a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskolában.

A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra. 

Cél a workshop alkalmával az iskolai keretek között megvalósuló digitális kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, bemutató órák, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök bemutatása a meghívottaknak. További célként megvalósult az internetbiztonság és jogérvényesítés elősegítő előadás.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok, igazgatók

A szakmai délután programjának leírása:

A megfelelő digitális tanterem és eszközállomány biztosított volt a rendezvényhez. A projekt arculati elemeinek kivetítő segítségével történő megjelentetése folyamatos volt.  A rendezvényt 14:00 órakor Dr Szenczi Árpád igazgató úr nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a folyamatos informatikai technikai fejlesztés elengedhetetlen. Beszámolt arról, hogy e tanévben tovább bővült egy minden igényt kielégítő modern informatika teremmel az iskola. Az új szaktanterem 25 munkaállomással, nagyméretű kijelzővel került átadásra. Továbbá 15 új tablet áll az első osztályosok rendelkezésére a digitális módszertan zavartalan megvalósításához.

A szakmai megnyitót követően az internetbiztonság aktuális kérdéseiről hallhattunk előadást. Előadó: Göcs László -igazságügyi informatikai szakértő, informatika tanár, mérnök informatikus, Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar munkatársa.

A következő előadás a Mitől válik be egy digitális módszertani programcsomag? témakört érintette, a Domini Cani Kft.részéről, Bángi-Magyar Attila-minőségbiztosítási szakértő, mentor; Csilléry Edit- szociológus, pedagógus közreműködésével.

Ezt követően Csapó Irma Rebeka pedagógus tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát egy 6. osztály bevonásával.

Az óra témája: Vizek, vízpartok. Vízparti fák

Az óra didaktikai feladatai: megfigyelés, rendszerezés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés. Összegzésében megállapította, hogy a technológiai eszközök hatékonyabbá tehetik a természetismeret tanítását; a természettudományos megismerés folyamatában (megfigyelés, kísérlet, mérés) eszközként használt digitális eszközök hatékonyabbá tehetik az ismeretszerzést, feldolgozást, alkalmazást, rögzítést, de nem adhatnak többet, mint maga az élő természetes környezet.

Ezután Bélteki Lajosné tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát egy 5. évfolyamos osztály bevonásával, akik már alsó tagozaton megismerkedtek a tabletek és interaktív tábla használatával.

Tantárgy: Matematika. Az óra típusa: Rendszerező, összefoglaló óra

Az óra témája: Az összeadás, kivonás, szorzás, osztás gyakorlása a természetes számok körében. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Mértékegységek átváltása.

Az óra cél- és feladatrendszere: A tanulók motiválása a digitális eszközök használatával. A digitális eszközök lehetőségeinek kihasználása, új feladattípusok használata. A tanulók felkészítése a témazáró felmérésre.

Fejlesztési feladatok: Számolási rutin fejlesztése. Helyes következtetési sémák kialakítására való képesség fejlesztése. A matematikai fogalmak megértése, használata. A feladatmegoldás megtervezése, indoklása a felismert szabályok alapján.

A bemutató órákon a szakmai megvalósító pedagógusok demonstrálták a megjelenteknek az újonnan         alkalmazott digitális módszertant, a digitális eszközök tanórai alkalmazását. Tanítási órájukban változatosan jelent meg a digitális kompetencia. A pedagógus online feladatkészítő tevékenységéről kaptunk képet –Tankocka többféle feladattípus-, továbbá láthattuk, hogy a tanulók tanulási folyamatba illeszkedően hogyan képesek ők maguk digitális kompetenciájuknak megfelelően tankockákat létrehozni a tableteken.

A két bemutatóóra után a tapasztalatok megbeszélésére, megosztására került sor.

Összességében: A workshop rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A résztvevők betekintést kaptak arról, hogy a beszerzésre került eszközök funkcionálisan jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.

Nagykőrös, 2020. november 11.

A beszámolót lejegyezte: Bartáné Járó Anita szakmai vezető