Megnyitó

„Digitális környezet a Köznevelésben”

VEKOP-7.3.3-17

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

 

Az “Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” című VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 számúprojekt nyitórendezvényére 2019. február 13-án 15.00 órától került sor. Három egyházközség négy oktatási intézménye vett részt ezen az alkalmon:

 • Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség

 • Nagykőrösi Református Egyházközség

 • Tápiószele – Tápiószőlős – Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség

 • Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

 • Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

 • Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

 • Arany János Református Általános Iskola és Óvoda

 

 Közös célunk, hogy egyre erőteljesebben digitalizálódó világunkba sikeresen tudjanak beilleszkedni tanítványaink.

A rendezvényt Hánka Levente, Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora nyitotta meg köszöntőjével, majd Kapcsáné Németi Júlia adott elő a Digitális Pedagógiai Módszertani Központképviseletében.

 

Bartáné Járó Anita a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 számú projekt szakmai vezetőjeként beszélt annak általános koncepciójáról, részcéljairól, s a megvalósítás konkrét lépéseiről, gyakorlati feladatairól. Kifejtette, mekkora szükség van a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására: „A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése. Ennek érdekében feladatunk:

 • az intézményi digitális pedagógiai környezet kialakításának támogatása

 • a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök beszerzése

 • tanulásszervezési, tanulást támogató módszertanok adaptálása

 • a tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése

 • infokommunikációs felületek WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítése

 • a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel és technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg, képzések és továbbképzések segítségével.

 

Ezekre a részcélokra figyelve lehet megteremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazási lehetőségét a köznevelésben annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön. Az előrejelzések szerint – amikor a jelenleg köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép – szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az infokommunikációs technológiai eszközök készségszintű használata és a digitális technológiára épülő egyéb készségek (médiatudatosság, kommunikáció, kritikai szemlélet, algoritmizálási és prezentációs képességek stb.) megléte.

 

Céljaink elérése érdekében az alább felsorolt eszközök alkalmazásával szeretnénk bővíteni pedagógiai módszertárunkat:

 

Arany János Református Általános Iskola és Óvoda:

 • Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

 • Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

 • Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO® WeDo eszközökkel

 • Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

 

Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium:

 • Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO® Story Starter csomaggal

 • A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása az oktatásban

 • GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

 • GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

 

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda:

 • Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

 • Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

 

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda:

 • Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

 • Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

 • Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

 

A megvalósítás kötelező szakmai együttműködések keretében valósítható meg. Partnereink:

 • A 1536/2016.(X.13.) Korm. határozat alapján a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

 • Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztéséért felelős szervezete

 • EFOP-3.1.2-16 „A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” program konzorciumi vezetője.”

 

Bartáné Járó Anita előadása után megosztották gondolataikat a jelenlévőkkel a polgármesterek: Takáts László (Cegléd), Dr. Czira Szabolcs  (Nagykőrös), majd felszólaltak az oktatási intézmények igazgatói: Kúti László(Cegléd), Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea és Vas János Zoltán (Nagykőrös)Szegedi GyörgyTápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója akadályoztatása miatt sajnos nem tudott jelen lenni a rendezvényen.

A zárszót Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke mondta el, majd állófogadás és kötetlen beszélgetés következett. (A képeket a nagykőrösi  Önkormányzati Hírek munkatársai készítették.)