Játékos tehetségsegítő programok

Játékos tehetségsegítő programok

     

Pályázati beszámoló

Pályázati azonosító: NTP-TFJ-17-0085

Pályázat címe: Játékos tehetségsegítő programok a Ceglédi Református Általános Iskolában

A Nemzeti Tehetség Programban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című pályázati kiíráson intézményünk „Játékos tehetségsegítő programok a Ceglédi Református Általános Iskolában” című pályázata 1.000.000 Ft támogatásban részesült.

A Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota Képességfejlesztő Oktatási programba három éve kapcsolódott be intézményünk. Egy osztályban kezdtük, ma már hét osztályban épült be a sakkos módszer. A pályázati támogatás nagyobb részéből ennek az eszközparkját sikerült bővíteni, amit gyakorlatilag napi rendszerességgel használnak a pedagógusok és a diákok.

Még a társas- és logikai játékok használatba vétele előtt különböző sakkfajtákkal ismerkedtek meg a tanulók úgy, mint a sógi, a csaturanga. Több fajtát maguk is kipróbáltak az általuk készített sakk-készlettel (Francia sakk, Gyalogháború, A bástyák támadása), melyek kiváló teret biztosítottak ahhoz, hogy elvonatkoztassanak a sakkban megismert bábok állandó szerepétől, és emellett logikai képességüket is fejlesszék. A támogatás segítségével újabb, izgalmasabb játékokat ismerhettek meg. Fejlesztő foglalkozáson kiválóan alkalmazható az egyszemélyes vagy a csak királynőket tartalmazó sakk, ami nem csupán a sakk örömét nyújtja a gyermeknek, hanem az eddig tanult ismereteket is kiválóan rögzíti, méghozzá gyakorlati úton. A házi és városi sakkversenyeken elért nagyon szép eredmények is bizonyítják az eredményességet.

Az egyéb készségfejlesztő játékok heti rendszerességgel való használata jól fejleszti a gyermekek memóriáját, logikai képességét, térlátását, tájékozódási képességét, kombinációs készségét. Jól beépültek a felsős matematika szakkörökbe, megjelennek a házi logikai játék vetélkedőkön.

Ahhoz, hogy jól bemutassuk, milyen hatással vannak az új eszközök a célcsoportra, szükséges bemutatni a másik oldalt is. Egyrészről a szaktanári oldalt vizsgálva azt kell mondani, segíti a tanórai anyag rögzítését, elmélyítését. Ahhoz, hogy egy tanóra elérje célját, nem elég az elméleti anyag leadása. Főleg a sakkórákon igyekezni kell minél több gyakorlati példát nyújtani a tanulóknak, hogy különböző helyzetekben tudják alkalmazni a megszerzett tudást. Még jobb, ha sakkjátszmák keretein belül saját maguk ébrednek rá egy-egy taktika használatára. Az eddig használatos eszközöket magunk gyártottuk, ami ideig-óráig volt használható. Sűrűn kellett cserélni az eszközöket, elhasználódtak, szétszakadtak, méretük apró volt. Az új eszközök segítségével azonban tartós és jobb segédanyagokkal gazdagodtunk. Emellett szakmai frissességet is adott.

A tanulók oldaláról egyértelműen pozitív hatást gyakorolt rájuk. Egy-egy új játék motivációs hatással van a gyermekekre, érdeklődve vetik bele magukat az új dolgokba. Az eszközökkel könnyű dolgozniuk, nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a játékba, nem tanulásnak tekintik. A különböző eszközök a differenciálást is segítik: a gyermek a szívéhez közel álló játékkal foglalatoskodik a legszívesebben, emellett a különböző készségek és (rész)képességek is fejlődhetnek. Lehetőség van most már egyéni foglalkozások tartására is, ám a versenyszellemű tanulók már nagyon várják, hogy megmérettessék magukat. A sakkos program megvalósításához az újonnan beszerzett eszközök további segítséget adtak ahhoz, hogy a diákok kisebb létszámú csoportbontásban tudjanak együtt dolgozni. Ezáltal a társakkal való közös ismeretszerzés mellett többször nyílt lehetőség az önálló tapasztalatszerzésre.

A logikai játékok használatával, melyeket a matematika szakkör mellett a csoportbontásos órákon is használtak a kollégák, lehetőség nyílt a gyerekek személyiségének fejlesztésére, differenciálásra, a kritikai gondolkodás fejlesztésére.

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyerekek segítésére valamennyi tantárgyi területen. Ez alsó- és felső tagozaton egyaránt érvényesül.

Összefoglalva: színesebbé, izgalmasabbá varázsolják az új eszközök a foglalkozásokat. Mi sem igazolja ezt jobban, mint a gyermekek lelkesedése!

A “játszva” tanulás az egyik legjobb módszer, amellyel a gyermekek képességeit fejleszteni lehet úgy, hogy a gyermek élvezettel tanul.

Cegléd, 2018. június 15.

Cseh Katalin

Kúti László

 

Fotódokumentáció