VEKOP-7.3.3

VEKOP-7.3.3

A projekt fő jellemzői:

– A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

– A projekt címe: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

– A szerződött támogatás összege: 109 601 385 Ft

– A támogatás mértéke: 100%

– A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

– Kedvezményezett neve: Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség

– A konzorcium további tagjai: Nagykőrösi Református Egyházközség (konzorciumi tag), Tápiószele – Tápiószőlős – Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség (konzorciumi tag)

– A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

– A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31.

 

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

 

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

– Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

 

A projekt során az alábbi köznevelési intézményekkel működünk együtt:

– Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, Nagykőrös

– Arany János Református Gimnázium, Nagykőrös

– Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola, Tápiószőlős

 

Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 7 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus, valamint az 1 – 4. évfolyamból évfolyamonként 1-1 osztály kerül bevonásra.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 3 fő matematikát oktató tanár, valamint az 5-8. évfolyamokról három évfolyamból 1-1 osztály kerül bevonásra.

 

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 

– Az intézményben 1 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 100” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény.

– Intézményünkből a 14 fő pedagógus részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.

– Tankocka módszertani csomagok használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton minden, a projektben digitális tanórát tartó szakmai megvalósító, összesen 10 fő, részt vesz

– Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.

– Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.

– A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni

 – A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát

– A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül

– A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk

– A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára

– A bevont szakmai megvalósítók összesen 300 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára

– Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást.

 

Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség, mint fenntartó által vállalt projektfeladatok:

– Biztosítja a projekt teljes időtartama alatt a projektmenedzsment működését

– A projekt nyilvánosságának biztosítására projektnyitó és projektzáró rendezvényt szervez és bonyolít le

– Projektszinten biztosítja a digitális pedagógiai módszertani asszisztens alkalmazását