Könyvtár

Könyvtár

A könyvtár nyitvatartása a 2019/2020-as tanévben

Hétfő

2-3-5-7-8.óra

Kedd

1-2-3-5-7-8.óra

Szerda

2-5-6-7-8.óra

Csütörtök

1-2-3-4-5.óra

Péntek

2. óra

Várjuk szeretettel a kedves olvasókat!

„Vár a könyvtár”

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el, és nem hagy el soha.”

( Leonardo da Vinci)

 

   Az ismeretek legjelentősebb forrásai – minden technikai fejlődés dacára – a könyvek, ami azt a feladatot jelenti az iskolai oktató-nevelő munka számára, hogy megismertesse a tanulókat ezekkel a forrásokkal, és kialakítsa bennük azt a készséget, hogy ezekhez a forrásokhoz önállóan is el tudjanak jutni, képesek legyenek újabb- szélesebb és mélyebb –ismeretekre szert tenni.

  Magyar- és könyvtáros tanárként rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetőséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlődjenek.

   Célom, hogy a kötetlenebb olvasóvá nevelő órák mellett minél több gyermek látogassa meg az iskola könyvtárát.

   Igyekszem minél érdekesebbé, színesebbé tenni ezeket a foglalkozásokat; többek között  meseolvasással, játékos feladatokkal,  filmvetítéssel, énekléssel vagy esetleg interaktív formában.

Olvasóvá nevelő órákat a következő témakörökben tervezem:

 • Nem elég korán kezdeni (Ismerkedés a könyvtárral)
 • Ismerkedj velem! Mesebirodalom vagyok… (A könyvtár dokumentumainak bemutatása)
 • Kedvenc állataink (Kalandozások az állatok világában)
 • Farsang (Kézikönyvek használata)
 • Mátyás, az igazságos (Látogatás Hunyadi Mátyás udvarába képekkel)
 • Vikingek és lovagok (Rendhagyó történelemóra)
 • Gárdonyi Géza és az Egri csillagok című regény (A témakör bevezető könyvtári irodalomórája)
 • Haza és szülőföld ( Ismerkedés hazánk jelképeivel, nevezetességeivel képekkel, dalokkal )           

  Tapasztalatom szerint sok tájékozott, érdeklődő tanuló jár iskolánkba, akik szeretik a könyveket, nyitottak az új és ismeretlen dolgok iránt. Egyre többen keresik fel az iskola könyvtárát, hogy versenyekre készüljenek, házi-és szorgalmi feladatokat írjanak, interneten keresgéljenek.

  Persze minderre nem lenne lehetőség, ha nem gyarapítanánk és frissítenénk állandóan a dokumentumok állományát. Az intézmény vezetősége fontosnak tekinti az oktató-nevelő munkánkban az iskolai könyvtár szerepét, és annak fejlesztése érdekében minden téren támogatják azt. Hálás köszönet érte!

Germányiné Tündik Erika

könyvtárostanár

 

A könyvtárhasználat rendje

Jogok és kötelezettségek

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás

 • könyvtári gyűjtemény helyben használata 

 • információ a könyvtár szolgáltatásairól

2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való bejelentkezés után vehetők  igénybe. A könyvtár ingyenes. A kikölcsönzött könyv elhagyása, rongálása esetén a könyvtárhasználó köteles térítési díjat fizetni. ( Az elhagyott dokumentum aktuális értéke) A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzési időt betartani. Az a tanuló, aki tanév végéig könyvtártartozását nem rendezi, nem kaphat bizonyítványt.

 

A kölcsönzés rendje

A könyvtárat az iskola házirendjének megfelelően, az alapvető illemszabályokat betartva használják a tanulók. A könyvtárból könyvet kivinni, annak bemutatása nélkül nem szabad. A visszahozott és kikölcsönzött könyveket be kell mutatni a könyvtárosnak a nyilvántartás miatt. Új olvasó a könyvtárhasználat rendjét elolvassa , ha kérdése van,a könyvtárossal megbeszéli.

Kézikönyveket, videokazettákat, CD-ket tanulók nem kölcsönözhetik. A pedagógusok indokolt esetben 1-1 tanóra idejéig kölcsönözhetik, illetve helyben használhatják. A könyvtárhasználati és egyéb órákat az osztályfőnökök, illetve szaktanárok 1 héttel előbb jelezzék a könyvtáros tanárnak. Az osztályban, nevelői szobában az oktató-nevelő munkát egész évben segítő könyvek letéti állománynak számítanak. Év elején lehet kikölcsönözni, tanév végén pedig vissza kell szolgálni a könyvtáros tanárnak.

 

A kölcsönzés szabályai

A kikölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható, őrjegyet használva, a polcok rendjét megtartva. A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

 • kölcsönözhetők

 • részlegesen kölcsönözhetők ( pl. kötelező irodalom, tankönyvek)

 • csak helyben használhatók

Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 kötetet kölcsönözhet. A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése 3 hét. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető.