Nevelőtestület Kőröstetétlen

Nevelőtestület

Kúti László

igazgató, tanár, informatika

Ézsiás Istvánné

tagiskola-vezető, tanító, fejlesztőpedagógus


 

Bordáné Csököly Éva

tanár, fizika

Cseh-Szabó Anett

tanító, természetismeret, napközis nevelő

Dobránszky Antal Zoltánné

tanító

Dr. Kelemenné Papp Éva

földrajz-református vallástanár és tanító

Enyedi-Kecskeméti Anikó

tanító

Horváth Zoltánné

tanár, kémia

Kékvölgyi Viktor

tanító, diákönkormányzat-vezető

Kiszel Krisztina

tanító, matematika

Móricz Georgina

tanító, furulya szakkör

Nt. Sőreg Norbert

református hittanoktató lelkész

Őze Éva

tanár, angol nyelv

Pálinkás Lászlóné

tanár, matematika

Plangár Lilla

tanító

Roják Angéla

tanár, református hittanoktató

Sánta Zoltán Csaba

tanító, angol nyelv, tanulószoba

Stummerné Nagy Elvira

iskolatitkár, pedagógiai asszisztens

Szaniszló Judit

tanár, történelem, könyvtárpedagógus

Tóth Éva

tanár, magyar nyelv és irodalom

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia

Túri Andrea

tanár, informatika

Vágó Katalin

hittanoktató

Varga Flórián

tanár, vizuális kultúra

Vigh Zoltán

tanár, testnevelés